top of page

Přednáška: Skrytí hrdinové přírody aneb o rozmanitosti opylovačů

29. 35. 2024 proběhla v Městské knihovně v Broumově akce v rámci projektu: "Be sustainable: start in library / Buď udržitelný: Začni v knihovně."

 

Ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov a společností JARO Jaroměř jsme realizovali přednášku pro širokou veřejnost.

Zájemci se tak v Městské knihovně v Broumově mohli vydat spolu s přednášejícím Jiřím Korabečným na dobrodružnou výpravu do světa hmyzu. Málokdo asi věděl, že mezi velmi důležité opylovače patří i motýli. Hlavně motýlům a projektům na záchranu ohrožených druhů byla věnována podstatná část přednášky. Ze strany publika zaznělo mnoho zajímavých dotazů, které směřovaly k hledání východiska na záchranu biodiverzity v přírodě, která je nutná k přežití mnoha druhů hmyzu.

Fond knihovny byl obohacen o sbírku knih věnovaných této problematice. Knihy byly zakoupeny z prostředků projektu Be sustainable: start in Library.

bottom of page