top of page

Co nám ukázal průzkum spokojenosti?

Aktualizováno: 1. 12. 2022
Podrobnější popis výsledků: Od srpna do října 2022 probíhal v Městské knihovně v Broumově průzkum spokojenosti.

Dotazník obsahoval 20 otázek, otázky byly rozděleny do šesti okruhů. Našich uživatelů jsme se ptali, jak jsou spokojeni s výpůjční dobou knihovny, na služby knihovny, na prostory knihovny, na spokojenost s výběrem nakupovaných knih a na spokojenost s personálem knihovny. Poslední okruh otázek se týkal rozšíření služeb, které by mohla knihovna poskytovat, kdyby měla nové a vyhovující prostory.

Dotazník vyplnilo 151 respondentů.


Závěry:


1. Výpůjční doba knihovny

Ptali jsme se odděleně na spokojenost s otevírací dobou v oddělení pro dospělé a na spokojenost v oddělení pro děti. S výpůjční dobou v obou odděleních je spokojených 99 % respondentů.

U zbylého procenta padly návrhy plynoucí spíše z nevědomosti (mít otevřeno alespoň jednu sobotu v měsíci nebo mít otevřeno i v pátek). Knihovna je mnoho let otevřena v každou sobotu dopoledne, v pátek odpoledne je otevřené dětské oddělení (na požádání jsou vždy obslouženi i dospělí čtenáři).

Městská knihovna v Broumově nabízí svoje služby 42 hodin týdně. Je to dost na to, aby si každý uživatel mohl vybrat svůj čas pro návštěvu knihovny.


2. Služby knihovny

Knihovna poskytuje množství různorodých služeb. Nejzákladnější a nejvíce využívanou službou je půjčování knih, časopisů a ostatních dokumentů. S touto službu je spokojeno 99,9 % odpovídajících. Někteří čtenáři by uvítali více odborné literatury, přidat více titulů časopisů či novin, nebo možnost dávat tipy k nákupu knih. Co s tím můžeme udělat?


Usilujeme o to, aby byl fond knihovny rozmanitý a odpovídal preferencím našich čtenářů.

Co se týká tipů na nákup nových knih, ty od čtenářů přijímáme dlouhodobě. Snažíme se vyhovět vždy, když je to jen trochu možné. Nově jsme na web knihovny přidali jednoduchý formulář, kde mohou čtenáři rovněž doporučit knižní tituly k nákupu.

Další služby, jako jsou kopírovací služby, internet, meziknihovní výpůjční služby, rozvoz knih, přednášky v knihovně, využívá méně našich uživatelů. Ti, kteří je využívají, jsou s jejich kvalitou téměř bez výhrad spokojeni.

Knihovna poskytuje i celou řadu elektronických služeb (online katalog a čtenářské konto, půjčování e-knih, online platby, přístup do digitálních knihoven, zasílání novinek, web a FB knihovny). I tady panuje většinová spokojenost.

Některým respondentům nevyhovuje náš online katalog a také by uvítali jednoduchý přehled vypůjčených knih. Na to můžeme říct jenom tolik, že knihovna má nejnovější verzi online katalogu, kterou poskytovatel knihovnického programu nabízí. Online katalog má mnoho užitečných funkcí, které je dobré znát a používat. Návod na práci s online katalogem knihovny najdou uživatelé na webu knihovny. S jeho používáním rádi poradíme i individuálně v knihovně. Přehledný seznam vypůjčených knih najde každý ve svém čtenářském kontě.


3. Prostory knihovny

Zajímalo nás, jak jsou naši uživatelé spokojeni s dostupností knihovny a jak jim vyhovují prostory samotné knihovny. Téměř všichni respondenti si pochvalují umístění knihovny v centru města. Podstatně horší je to s přístupem do samotné knihovny, kde chybějící výtah a sešlapané schody komplikují život mnoha starším či handicapovaným uživatelům. Pro někoho je to nepřekonatelná překážka, která mu zabraňuje knihovnu fyzicky navštěvovat. Návštěvníci by uvítali prostornější knihovnu, ve které by se lépe orientovali a necítili stísněně. Vadí jim tmavá chodba, kterou se do knihovny vchází, málo místa a nedostatek soukromí ke čtení, malá studovna.


Našel se i čtenář, kterému stávající knihovna vyhovuje, protože mu připomíná jeho mládí. Chápeme, že někdo nemá rád změny a je pro něho příjemné, když věci zůstávají tak, jak je po léta zvyklý.


4. Knihovní fond

Knihovní fond tvoří asi 28,5 tisíc svazků a ročně ho rozšiřujeme o více než tisícovku nových titulů. Největší část tvoří beletrie (66 %) a naučná literatura (33 %). Zbylé procento tvoří deskové hry a audioknihy. Máme více čtenářů, kteří v knihovně hledají beletrii, než těch, kteří požadují odbornou literaturu.

Knihovna nabízí i množství titulů časopisů a novin (celkem 70 odebíraných titulů v roce 2022).

Pro čtenáře, kteří se nebrání technologiím, knihovna nabízí ve spolupráci s Palmknihy.cz možnost stahovat a číst e-knihy ve svém zařízení (výběr z asi 11 tisíc titulů).

Pro registrované zájemce zpřístupňujeme digitalizované dokumenty z Národní digitální knihovny. Mají možnost dostat se k obrovskému množství titulů, ke kterým by se fyzicky nikdy nedostali.

Knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční službu (MVS), kdy chybějící odbornou literaturu můžeme čtenáři zprostředkovat zapůjčením z jiné knihovny.


Profilace knihovního fondu závisí na mnoha faktorech. Sledujeme nabídku knižního trhu a vybíráme zajímavé tituly, zohledňujeme požadavky našich uživatelů, zvažujeme skladbu našich registrovaných čtenářů, musíme respektovat rozpočet na nákup knih, a hlavně se musíme do knihovny s fondem vejít.

Není v našich finančních ani prostorových možnostech vyhovět všem požadavkům našich uživatelů.


5. Spokojenost s personálem

Na dotaz spokojenosti s personálem knihovny jsme dostali jenom kladné odpovědi. Naši uživatelé velmi oceňují hlavně vstřícnost a ochotu zaměstnanců. Jsme za to rádi, protože všemožně usilujeme o to, abychom vyhověli všem požadavkům od našich uživatelů.

Uživatelé jsou spokojeni i s fundovaností zaměstnanců při řešení jejich požadavků.


6. Nové služby knihovny

Celá situace s umístěním knihovny v bytovém domě na Mírovém náměstí je dlouhodobý problém. Není to problém jenom pro většinu uživatelů, ale i pro nás knihovníky. Chybí nám místo, nedokážeme uspořádat fond tak, jak by to bylo logické a ideální. Můžeme dělat jenom to, co nám prostory umožňují, o některých nových službách knihovny si můžeme nechat jenom zdát.


Většina respondentů na dotaz, jestli by uvítali novou knihovnu, odpověděla kladně. Položili jsme i otázku, o které nové služby by stáli. Velká většina by chtěla mít v nové knihovně literární kavárnu nebo bistro, kde by se mohli občerstvit, setkat se s přáteli, počíst si, atd. Další poměrně velká skupina by uvítala alespoň automat na kávu a drobné občerstvení.


Nezanedbatelnou skupinu návštěvníků knihovny tvoří maminky s dětmi. Dlouho jsme o to usilovali, protože tato kategorie knihovnu v minulosti téměř nenavštěvovala. Máme radost, že se ledy prolomily. Cíleně nakupujeme nové knihy pro malé děti, upravili jsme prostory stávajícího dětského oddělení tak, aby tam měli alespoň trochu prostoru a líbilo se jim u nás. Právě tato skupina uživatelů by měla v nové knihovně ráda svoje místo. Prostor by měl být vybaven odpovídající literaturou, nábytkem a umožňoval trávit čas v knihovně bez toho, aby omezoval další dětské čtenáře. Moc rádi bychom jim to splnili, protože podpora dětského čtenáře je pro nás velmi důležitá.


Ve stávající knihovně absolutně chybí prostor pro teenegery. Literatura určená této věkové kategorii je rozptýlená v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti, ale prostor, kde by si mohli sednout, číst a spolu tam trávit čas, neexistuje. I na to jsme se ptali v dotazníku a ve zpětné vazbě se nám dostalo odpovědi, že zájem o jakousi „teen zónu“ v knihovně je významný.Navýšení registračního poplatku od roku 2023?


Jedna z otázek dotazníku se týkala navýšení ceny za služby knihovny.

Byli jsme velice mile překvapeni, že nadpoloviční většina respondentů si cení služeb knihovny natolik, že by je využívala bez ohledu na jakékoli navýšení ceny.

Další třetina nemá problém se 30% navýšením ceny ročního registračního poplatku.

Rozhodli jsme se, že od ledna 2023 přistoupíme k navýšení ceny registračního poplatku o 30 %.


84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page