top of page

Rytíř Knížan pasoval na čtenáře více jak sto prvňáčkůJiž potřetí se Městská knihovna v Broumově připojila k celostátnímu projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. Při slavnostním programu, který se konal ve dnech 3. – 6. června 2024, se žáci prvních tříd stali čtenáři knihovny a hned si vypůjčili svoji první knížku.


V oblasti dětského čtenářství se jedná o úspěšnou aktivitu, která rozvíjí čtenářské návyky žáků již od prvního ročníku školní docházky. Cílem je přiblížit dětem četbu, naučit je knihovnu pravidelně navštěvovat a zároveň vštípit pravidla, kterými se půjčování řídí. K naplnění těchto nemalých cílů je nezbytná úzká a intenzivní spolupráce se školami, zejména třídními učitelkami prvňáčků. „Pasování prvňáčků na čtenáře je vynikajícím způsobem, jak děti motivovat a vzbudit v nich zájem o čtení právě v období, kdy začínají své formální vzdělávání,“ vyzdvihuje pozitiva akce Kateřina Wehrichová, třídní učitelka prvňáčků ze ZŠ Hradební, Broumov. „Tento projekt nám také umožňuje lépe se propojit s rodiči, kteří mají stejný zájem podpořit vzdělávání a čtenářskou gramotnost. Na osobní úrovni nám projekt přináší mnoho radosti. Vidět nadšení a pokroky dětí nám připomíná, proč jsme si zvolili tuto profesi a jaký dopad můžeme mít na životy mladých lidí,“ dodává paní učitelka.

 

Jsem čtenářem

V první části programu na děti čekaly různé úkoly, při kterých skládaly slova do smysluplných vět nebo hledaly popletená slova. Na jejich počínání dohlížela vzácná návštěva, 70 cm vysoká loutka rytíře v lesklé zbroji. „Nejedná se o klasickou marionetu, kterou loutkoherec ovládá pouze pomocí nití,“ představuje rytíře Knížana Renata Kolářová, principálka broumovského loutkového divadla BRUM. „Tato loutka je zpevněná drátem a tím pádem je její vedení jednodušší, což ale neznamená, že mě při manipulaci s ní nebolí ruce…“ dodává s úsměvem zkušená loutkoherečka. Loutka byla vytvořena v 70. letech pro představení „Souboj na hřbitově“ a na svou další hereckou příležitost čekala dlouhá léta až roku 2022, kdy se v dětském oddělení poprvé zapojila do projektu Pasování prvňáčků na čtenáře.

Po splnění připravených úkolů a prokázání čtenářských dovedností, děti společně s rytířem odříkaly čtenářský slib a po jednom byly slavnostně pasovány na čtenáře dětského oddělení. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla knížka spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové Kouzelné brýle (původní česká novinka, která je napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a není možné ji v běžném knihkupectví zakoupit) a také čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok zdarma. Ten si děti rovnou vyzkoušely v praxi.

„Pasování na čtenáře je významným rituálem, který podporuje u dětí jejich sebevědomí a sebeúctu. Tím, že jsou oficiálně uznány jako čtenáři, získávají pocit hrdosti a úspěchu, což posiluje jejich vnitřní motivaci k dalšímu učení a čtení,“ upozorňuje paní učitelka Wehrichové a její postřeh potvrzuje čerstvě pasovaná čtenářka Madlenka slovy: „Konečně si budu půjčovat knihy sama bez mámy.“

 

Počet dětských čtenářů roste

Zařadit do volnočasových aktivit dětí smysluplnou činnost v současnosti není vůbec jednoduché. „V dnešní digitální éře, kdy děti tráví stále více času u obrazovek, je podpora čtenářské gramotnosti důležitější než kdy jindy. Čtení knih nabízí hluboké a smysluplné zážitky, které digitální média často nenabízejí,“ podotýká paní Wehrichová. O to více nás těší, že právě intenzivní spolupráce se školami nese své ovoce. Knihovnu děti pravidelně navštěvují nejen na dopolední programy v rámci školní výuky. Odpoledne si chodí nejen půjčovat knížky, ale tráví zde svůj volný čas, píší domácí úkoly, setkávají se s kamarády, využívají nabídku společenských her atd. Zájem dětí se promítl i ve statistice knihovny za loňský rok. Z tisícovky všech registrovaných čtenářů Městské knihovny v Broumově je 427 dětí do patnácti let, což je nejvyšší číslo od roku 1989.

Letos bylo v broumovské knihovně pasováno celkem 102 dětí – dvě třídy prvňáků ze ZŠ Hradební, dvě třídy ze ZŠ Masarykovy a jedna skupina dětí z Komunitní školy Tilia. Historie projektu sahá do roku 2008 a postupem let se vypracoval na jednu z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství, který propojuje knihovny se školami. V loňském roce dosáhl počet knihoven zapojených do projektu čísla 600.


Foto Alenka Hlaváčová

Článek byl psán pro regionální zpravodajský portál Naše Broumovsko, publikován 11. června 2024.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page