Projekty knihovny

Image2.jpg

Mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" - projekt česko-polské spolupráce s Nowou Rudou

Článek v Broumovských novinách 5/2021

Městská knihovna v Broumově se v loňském roce zapojila do mikroprojektu s názvem „Rozvíjíme společné zájmy“ v rámci česko-polské spolupráce. Cílem tohoto projektu je přeshraniční spolupráce v oblasti volnočasových aktivit, konkrétně na úrovni městských knihoven.

Městská knihovna v Broumově se zapojila do projektu spolupráce s Nowou Rudou

Cílem tohoto mikroprojektu je rozvoj česko – polské spolupráce ve volnočasové oblasti, a to zejména na úrovni místních městských knihoven.

V dnešním technickém světě tráví děti a mládež přemíru času u počítačových obrazovek. Cílem je nabídnout jim jinou alternativu využití svého volného času. Časem stráveným společnou hrou, kooperací, osobním kontaktem a spoluprací v týmu obohatíme jejich životy o společně tvořené zážitky.

Do aktivit koordinovaných org. složkou Kultura a infocentrum se zapojí vedle Městské knihovny v Broumově také Základní umělecká škola.

 

A jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Nejdříve vybavíme dětské oddělení Městské knihovny v Broumově novým nábytkem a upravíme dispozici současných prostor tak, abychom lépe využili celý prostor.

Během celého roku pak uspořádáme zajímavé akce pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež, na své si přijdou ale i dospělí. 

O průběhu aktivit realizovaných v knihovně vás budeme informovat na stránkách knihovny.

Mikroprojekt "Dobrý rok - integrace příhraniční komunity" - projekt česko-polské spolupráce s Radkowem

Výstřižek.JPG
Výstava fotografií z česko-polské spolupráce Radkow - Broumov

 

„Dobrý rok - integrace příhraniční komunity“ (Fond mikroprojektů v programu Interreg VA Glacensis Euroregion) je název mikroprojektu, jehož příjemci jsme se stali v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Česká republika - Polsko 2014 -2020. V rámci projektu plánuje knihovna v Radkowě řadu setkání, výstav, soutěží, animací a vydání publikaci o knihovně.

Cílem projektu je oživit a rozvíjet stávající přeshraniční spolupráci mezi partnery projektu a místními komunitami Radków a Broumov. Všechny akce se budou konat v režimu, který dovoluje situace týkající omezení  spojených s epidemii COVID 19.

Jednou z akcí je i výstava zachycující dlouhodobou spolupráci.

Srdečně vás zveme na prohlídku výstavy v knihovně v Radkowě! 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.