top of page

Tiskařské umění v pohraničí (2023)

Projekt "Tiskařské umění v pohraničí" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Jedná se o projekt z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

 

 

Hlavní cíle projektu


Hlavním cílem projektu je pokračování efektivní spolupráce Městských veřejných knihoven v Nové Rudě a Broumově, která byla navázána během realizace mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy pro rozvoj místního pohraničního společenství. Cílem projektu je vytvoření v knihovně v Nové Rudě výstavního prostoru pro realizaci partnerské spolupráce zaměřené na organizaci volného času místního společenství atraktivní formou.

 

V prostorách novorudské knihovny po rekonstrukci vznikne zajímavě uspořádaný výstavní prostor vybavený polygrafickými stroji a zařízením, který bude ilustrovat bohatou historii umění tisku v pohraničí. Projekt ukáže místnímu společenství, že knihovna není pouze místem spojeným s čtením knih, ale místem, kde lze probouzet zájem o staré formy kultury, práce a minulé historie.
 

 

Název vedoucího partnera a partnerů projektu


Vedoucí partner: Městská knihovna Nová Ruda

Partneři projektu: Město Broumov
 

Hodnota projektu včetně finanční podpory z EU


Celková hodnota projektu: 25 857,00 eur

Finanční podpora z EFRR: 20 000,00 eur

Dokumenty k projektu

Dějiny tiskařství a polygrafie v Nové Rudě

bottom of page