top of page

Přístup do dalších digitálních knihoven

Níže najdete výběr digitálních knihoven, které se vám mohou hodit  pro studijní či badatelské účely.

Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Co najdu v digitální knihovně

Digitální knihovna může obsahovat digitalizované dokumenty (například vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica a Kramerius) i elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě (například odborné články ve formátu PDF).

Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata, tj. bibliografické a další popisy dokumentů jsou přístupné všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách příslušné knihovny vlastnící dokument.

Návod, jak knihovnu používat najdete v záložce "Nápověda".

V knihovně najdete i dokumenty o Broumově, ne všechny jsou přístupné online. StaKdyž  použijete omezení dostupnosti na "veřejné", jak je to nastaveno teď. 

Co ČDK obsahuje

Česká digitální knihovna (ČDK) obsahuje metadata průběžně sklízená z digitálních knihoven provozovaných v České republice. Dokumenty v plném zobrazení jsou uloženy ve zdrojových/původních digitálních knihovnách, ze kterých jsou při požadavku uživatele na prohlédnutí dynamicky staženy do webového rozhraní České digitální knihovny. Uživatel tak stále pracuje v jednom rozhraní a má možnost využívat všechny knihovny zapojené do ČDK.

Dostupnost dokumentů je řízena nastavením ve zdrojových/původních digitálních knihovnách.

Digitální knihovna Špalíček

Digitální knihovna kramářských tisků

Co je Špalíček?

Internetová knihovna, ve které najdete digitální kopie tisků ze 17. - 19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Špalíček je určen pro každého, koho zajímá, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky, pro ty, kdo hledají netradiční zábavu, poučení a inspiraci pro vlastní tvorbu. Kramářské tisky nebyly určeny pro tichou zábavu v koutku, ale ke zpívání a vyprávění.

Digitální knihovnu lze využít jako pramenný materiál pro společenskovědní obory, využijí ji knihovníci a muzejní pracovníci a v neposlední řadě může posloužit jao neotřelá pomůcka pro pedagogy na různých stupních škol.

Co je v digitální knihovně možno si prohlédnout?

Můžete si zalistovat v kramářských písních a prozaických tiscích. K vyhlednávání je možno použít jednoduchý vyhledávací formulář na levém panelu, nebo lze dotaz podrobněji strukturovat ve formuláři pro pokročilé vyhledávání. Pro lepší orientaci je možno využít rejstříky jednotlivých vyhledávacích kategorií. Můžete začít třeba slovem "píseň" a vybrat ze zobrazených výsledků. Vyhledávat lze ale i podle jmen tiskařů, místních jmen, témat a klíčových slov (např. manželství, osoby, války). V pokročilém vyhledávání je též možno rozlišit texty tištěné latinkou a starším gotickým písmem (švabach, fraktura).

Po zobrazení výsledků stačí kliknout na vybraný název a prohlížet. Jednotlivá okna (galerii, náhled, zobrazenou stránku a popis) lze uspořádat v rámci prohlížeče podle potřeby.

Manuscriptorium

Digitální knihovna vzácných rukopisů, starých tisků, map apod.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Naše služby využívají pro svou práci badatelé v kulturních a historických institucích, studenti, učitelé a v neposlední řadě také zapálení laici - všem těmto uživatelům slouží Manuscriptorium jako nejsnadnější cesta pro zjištění informací o fyzickém dokumentu, nebo přímo k zobrazení jeho digitální kopie dokumentu.

Uživatelské rozhraní bylo navrženo ke snadnému vyhledávání a prohlížení dokumentů a umožňuje vytváření osobních kolekcí a virtuálních dokumentů. Uživatelé i přispěvatelé obsahu si tak mohou vytvořit vlastní virtuální knihovnu z agregovaného obsahu a sdílet výsledky své práce se studenty, kolegy a ostatními uživateli.

Manuscriptorium je subagregátorem Europeany pro oblast historických fondů.

Registr dalších digitálních knihoven

Registr obsahuje celkem 34 dalších digitálních knihoven

V registru najdete přehled mnoha dalších digitálních knihoven, které by vás mohly zaujmout.

1 / 1

Please reload

bottom of page