top of page

Z historie knihovnictví v Broumově

První knihovna v Broumově byla založena v benediktinském klášteře opatem Bavorem z Nečtin v roce 1322. Knihovna, kterou benediktinští mniši po staletí s nucenými  přestávkami (požáry a bouře po r. 1618, kdy mniši museli Broumov na čas opustit) spravovali, je dnes jednou z nejnavštěvovanějších a nejcennějších památek, jež může Broumov svým návštěvníkům nabídnout. V současné době čítá její fond na 17.000 svazků.

V období první republiky od r. 1918 do r. 1939 působilo v Broumově hned několik knihoven. Knihovna dr. Langera, jež byla umístěna v tehdejším Schrollově paláci (dnešní budova Městského úřadu), jejíž fond po válce přešel do majetku města a obsahoval vesměs německou literaturu, dále již zmíněná klášterní knihovna, která se dělila na dvě části – opatskou, jež sloužila výhradně opatovi a konventní, kterou hojně využívali studenti broumovského klášterního gymnázia, dále knihovna Národní jednoty severočeské a knihovna Sokola...

bottom of page