top of page

Kultura bez hranic (2024)

Hlavním cílem projektu je povzbudit přeshraniční spolupráci mezi územními samosprávami čtyř partnerů, Nadací Olgy Tokarczukové a místní komunitou. K tomuto cíli se budeme společně přibližovat realizací sociálně-kulturních iniciativ zaměřených na udržování a propagaci příhraničních tradic, které budou v oblasti zájmu obyvatel pohraničí, a také zatraktivněním kulturního života obyvatel měst a venkova, kteří často nemají příležitost účastnit se kulturních akcí.


 

 

 

 

 

Projekt "Kultura bez hranic" Reg.č. CZ.11.04.02/00/23_003/0000038 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Aktivity, které jsme v rámci projektu v knihovně realizovali:
 

bottom of page