top of page

Půjčování deskových her

Registrovaným uživatelům knihovny je zpřístupněná nová služba - půjčování deskových, karetních, společenských her domů. Zájemci si hry mohou vypůjčit v dětském oddělení.

Deskové_hry_v_knihovně.jpg

  • Hru je možné vypůjčit v oddělení pro děti.

  • Hru si může vypůjčit jen registrovaný čtenář.

  • Dětem se hra vypůjčí pouze v doprovodu zákonného zástupce.

  • Hru lze vypůjčit na jeden měsíc -  bez možnosti prodloužení.

  • Pokud dojde k poškození či ztrátě dílu hry, je uživatel povinen zajistit náhradu nebo zakoupit novou hru.

  • Pokud ztráta nebo poškození znemožní hru dále půjčovat, je uživatel povinen hru nahradit novou nebo uhradit pořizovací cenu hry.

  • Uživatel je povinen hru vrátit v stanoveném termínu. Jestliže tak neučiní, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení (stejně jako u knih).

 

  Seznam deskových her v katalogu                                                 Podrobná pravidla půjčování her   
bottom of page