Ceník knihovny

Uživatelské poplatky

 

Registrační poplatek

dospělí - 120 Kč (na 1 rok)

důchodci - 60 Kč (na 1 rok)

studenti středních škol - 60 Kč (na 1 rok)

děti do 15 let - 60 Kč (na 1 rok)

Platnost registrace je 12 měsíců, poté zaniká a je nutné ji obnovit.
 

Poplatky za zpoplatněné služby

 

Rezervace vypůjčeného dokumentu

 

Za rezervaci vypůjčeného dokumentu a zaslání upozornění SMS zprávou zaplatí uživatel 10 Kč při vyzvednutí dokumentu v knihovně.


Uživatel je povinen uhradit poštovné i v případě, že si rezervovaný dokument nevyzvedne!

Meziknihovní výpůjční služba - vnitrostátní

 

Čtenář si může jednorázově objednat nejvýše 4 knihy z jiných knihoven.

 

Čtenář plně hradí sankční poplatky za pozdní vrácení, ztrátu nebo poškození díla účtované knihovnou, jež dílo zapůjčila, a náklady knihovny spojené s dopravou.

Za každý došlý titul hradí uživatel částečně náklady na poštovné 50 Kč.

Meziknihovní výpůjční služba - mezinárodní

Za každý došlý titul hradí uživatel částečně náklady na dodání dokumentu 200 Kč.

 

Nedodržení výpůjční lhůty zapůjčených knih MMVS za titul za každý další týden10 Kč.

 

+ případné další náklady vzniklé realizací mezinárodních výměn

Veřejný internet a PC

 

Internet je pro registrované uživatele knihovny  přístupný zdarma.

Uživatel, který není registrovaným čtenářem knihovny, zaplatí za administrativní úkon spojený s jeho identifikaci a evidenci 10 Kč.

Reprografické a kopírovací služby

 

Kopírování a tisk černobíle

 

formát A4 – 3 Kč

oboustranně A4 - 5 Kč

formát A3 –  6 Kč

Kopírování a tisk barevně

 

formát A4 – 6 Kč

oboustranně A4 - 10 Kč

formát A3 –  10 Kč

 

Scanování

 

formát A3-A4 včetně uložení a odeslání emailem–  20 Kč

Laminace a obalování

 

laminování formát A4 – 12 Kč

obalování učebnic / knih

 • formát A5 – 8 Kč

 • formát A4 – 10 Kč

 • formát A3 a větší –  15 Kč

Sankce a náhrady

 

Sankce za pozdní vrácení

 

Překročení výpůjční lhůty se účtuje následovně:

 •  1. upomínka (po uplynutí výpůjční lhůty) – 20 Kč

 •  2. upomínka (14 dní po první upomínce) – 30 Kč + 5 Kč za každou knihovní jednotku

 •  3. upomínka - doporučená (14 dní po druhé upomínce) – 50 Kč + 5 Kč za každou knihovní jednotku

   

Nevrátí-li čtenář zapůjčené dokumenty ani po obdržení třetí upomínky  a nevstoupí v jednání s knihovnou o náhradě, nebo nezaplatí-li stanovené poplatky, zavazuje se knihovně uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Vymáhaní smluvní pokuty bude provedeno soudní cestou.

Sankce za ztrátu čtenářského průkazu

 

 • ztráta čtenářského průkazu - 5 Kč

Poškození nebo ztráta knihy

 

Ztráta nebo poškození knihy – knihovna požaduje náhradu jedné z forem:

 • 1. jiného vydání téhož titulu + administrativní poplatek za zpracování knihy

 • 2. finanční náhrady až do výše 200 % ceny knihy + administrativní poplatek za zpracování knihy

Administrativní poplatek za vyřízení ztráty knihy 50 Kč.

Poškození čárového kódu nebo čipu v knize nebo jiném dokumentu 20 Kč.

Ztráta nebo poškození periodika

 

Za ztrátu nebo poškození periodika knihovna požaduje náhradu jedné z forem:

 • 1. stejného čísla periodika

 • 2. finanční náhrady až do výše 200 % ceny periodika

Administrativní poplatek za vyřízení ztráty periodika se neúčtuje.