Výstavní prostory

Knihovna nabízí v prostorách studovny a čítárny výstavnou plochu pro zájemce o veřejnou propagaci svého umění. Termín výstavy a všechny náležitosti je potřebné domluvit předem.

V prostorách knihovny vystavovala svá díla řada regionálních umělců.