top of page

Národní digitální knihovna

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

dnnt_logotyp_barva_cmyk.png

CO JE DNNT?

DNNT neboli Díla nedostupná na trhu je bezplatná služba několika digitálních knihoven.
Tato služba zpřístupňuje digitalizované dokumenty vydané na území ČR, které jsou chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora nebo 50 let od vydání díla). Dokumenty v DNNT zároveň nelze zakoupit v běžné obchodní síti, a to ani v podobě dalších vydání (včetně vydání upravených nebo elektronických).

Co v DNNT najdu?


V DNNT jsou zařazena díla založená na textu, včetně jejich součástí (ilustrace apod.), u nichž neuplynulo 70 let od smrti autora nebo 50 let od vydání díla, a která projdou následujícím procesem:


byl podán návrh na zařazení do seznamu děl nedostupných na trhu, a to autorem, knihovnou, nebo kolektivním správcem,
● 6 měsíců po podání návrhu na zařazení díla na seznam děl nedostupných na trhu již toto dílo není možné na trhu sehnat v žádné podobě, včetně dalšího nebo změněného vydání, a to ani v elektronické podobě,
● autor, či nositel práv nevyzval k vyřazení svého díla z návrhů nebo seznamu děl nedostupných na trhu,
● na základě výše uvedeného zařadila NK ČR dílo do seznamu děl nedostupných na trhu.

 

Aktuálně jsou dostupné plné texty přibližně 200 000 digitalizovaných knih a časopisů.

V roce 2022 jsou v DNNT k dispozici knihy vydané do roku 2007 a periodika do roku 2011 a obsah se bude nadále rozšiřovat.

Knihy (monografie) do roku 2001 a periodika do roku 2011 jsou přístupné i z domova.

Část knih nedostupných na trhu vydaných mezi lety 2002–2007 je přístupná pouze z počítačů v zapojených knihovnách a institucích.

Předpoklady pro využívání NDK:

  1. Udělili jste souhlas Městské knihovně v Broumově, aby předregistrovala vaši e-mailovou adresu v Národní knihovně ČR.

  2. Váš administrátor identit (knihovna) vám potvrdil, že vaše e-mailová adresa je předregistrovaná pro přihlášení do Národní digitální knihovny.

  3. Na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte souhlas s podmínkami použití.

  4. Následně klikněte na tlačítko „Přihlásit se účtem ID NDK“.

Jaké tipy dokumentů obsahuje NDK?

Obsah NDK je rozdělen do kategorií podle dostupnosti dokumentů:

  • veřejné – plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné – uplynulo 70 let od smrti autora). Tyto dokumenty lze číst, tisknout, stáhnout ve formátu PDF, zobrazit v textové podobě, jsou přístupné každému, i neregistrovanému uživateli prostřednictvím vzdáleného přístupu.

  • díla nedostupná na trhu (DNNT) – plné texty digitalizovaných knih vydaných do roku 2007 a periodik vydaných do roku 2011. Knihy do roku 2001 a periodika do roku 201 jsou přístupné i z domova. Tyto dokumenty lze pouze číst online, zhotovení digitální či tištěné kopie je trestné. Dokumenty jsou přístupné jenom registrovaným čtenářům po přihlášení do NDK. Část knih vydaných mezi lety 2002-2007 je přístupná pouze z počítače v Městské knihovně v Broumově.

  • neveřejné – dokumenty jsou dostupné pouze ze zabezpečených počítačů v Národní knihovně. Některé dokumenty z 19. století jsou přístupné. Tyto dokumenty lze pouze číst online. Přístupné jsou jenom registrovaným čtenářům po přihlášení do NDK.​

Podrobný postup přihlášení do NDK-DNNT

1. Otevři si NDK: https://ndk.cz/

 

2. Klikni na přihlášení/REGIST (vpravo nahoře)

1.png

=>

3. Zaklikni „souhlasím s podmínkami použití“ a potom „Přihlásit účtem ID NDK“.

2.png

=>

=>

4. Klikni na „Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli svoje heslo“.  Zadej svoji mailovou adresu. Na tuto adresu Ti přijde do mailu odkaz k nastavení hesla, tak si nějaké zvol a nastav.

 

5. Pak se můžeš znovu přihlásit mailem a heslem.

3.png

=>

6. Dostaneš se do NDK, kde si můžeš z domova v prohlížeči svého PC číst plné texty knih, které si vyhledáš.

7. Na konci se nezapomeň odhlásit.

Všeobecné podmínky pro poskytování  služby NDK-DNNT najdete ZDE.

bottom of page