top of page

Hlavní dokumenty knihovny

Zásady zpracování osobních údajů
v Městské knihovně v Broumově

Ochranu soukromí a osobních údajů uživatelů knihovny považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení) a v souladu s vnitřní směrnicí Města Broumov VS/12  „Nakládání s osobními údaji“.

Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, uživatelů Městské knihovny v Broumově.

Internetový řád
Městské knihovny v Broumově

Internetový řád knihovny je závazný pro všechny uživatele internetu a PC v knihovně. Internetový řád je schválený radou města Broumov.

Koncepce rozvoje
Městské knihovny v Broumově
na léta 2023 - 2027

Koncepce rozvoje 

Městské knihovny v Broumově

vytyčuje hlavní cíle budoucího rozvoje knihovny na nejbližší léta.

Knihovní řád
Městské knihovny v Broumově

Knihovní řád je závazný pro všechny uživatele služeb knihovny. Knihovní řád schválila Rada města Broumov.

Reklamační řád
Městské knihovny v Broumově

Reklamační řád je závazný pro všechny uživatele

Městské knihovny v Broumově.

bottom of page