Dokumenty ke stažení

Zásady zpracování osobních údajů v Městské knihovně v Broumově

Ochranu soukromí a osobních údajů uživatelů knihovny považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení) a v souladu s vnitřní směrnicí Města Broumov VS/12  „Nakládání s osobními údaji“.

Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, uživatelů Městské knihovny v Broumově.

Knihovní řád

Knihovní řád je závazný pro všechny uživatele služeb knihovny. Knihovní řád schválila Rada města Broumov 11. 6. 2018

Internetový řád knihovny

Internetový řád knihovny je závazný pro všechny uživatele internetu a PC v knihovně. Internetový řád je schválený radou města Broumov.

1 / 1

Please reload