top of page

Digitální knihovny

Tisíce digitalizovaných dokumentů z českých knihoven na jednom místě.

Co jsou digitální knihovny?

Digitální knihovny zpřístupňují pomocí moderních technologií jako je internet digitální sbírky (digital born), ale i zdigitalizované dokumenty, které byly ze své papírové podoby převedeny do digitální.

 

Digitální knihovny tak zpřístupňují uživatelům sbírky, které jsou ohrožené zubem času, historicky vzácné či unikátní. Jedná se o rukopisy, staré tisky, staré noviny apod.  Kromě přístupu k dokumentu získáme i podrobné informace o dokumentu  a jeho tvůrcích.

 

​Přístup ke sbírkám digitálních knihoven je úzce provázán s autorským zákonem. Dle autorského zákona jsou dokumenty tzv. volné (tj. bez autorských poplatků) po uplynutí 70 let od data úmrtí všech původců díla (pokud jsou životopisná data známa) a 50 let od vydání.

U některých dokumentů (zvláště periodik) je prakticky nemožné dohledat životopisná data všech autorů. V tomto případě může knihovna stanovit určitou časovou hranici. Některé digitální knihovny tak mohou mít volnou část (dostupnou volně na internetu) a neveřejnou část přístupnou pouze z vybraných počítačů knihovny (dokumenty podléhající autorskému zákonu). Jiné digitální knihovny mohou být vázány na předplatné či smlouvu.

bottom of page