top of page

Projekty knihovny

Mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" - projekt česko-polské spolupráce s Nowou Rudou

Image2.jpg
Vernisáž a výstava "Toulky Broumovskem"

Česko-polský mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" (Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561) je u konce. Poslední realizovanou aktivitou byla vernisáž a výstava fotografií "Toulky Broumovskem". Vystavené fotografie vzešly z letní fotografické soutěže a výstavu si lze prohlédnout do 11. listopadu 2021 v dětském oddělení Městské knihovny v Broumově. Jedná se o výstavu putovní, takže pokud to nestihnete na české straně, můžete zavítat do knihovny v Nowe Rudě (Miejska biblioteka publiczna w Nowej Rudzie).

Na slavnostní vernisáži v úterý 26. října 2021 proběhlo zároveň ocenění tří fotografů, kteří si odnesli zaslouženou odměnu. Do výběru nejlepších fotografií výstavy jsme zapojili všechny účastníky vernisáže, kdy každý hlasoval pro své tři favority. Vítězi se staly fotografie s nejvyšším počtem hlasů.

 

Pracovní setkání partnerů projektu "Rozvíjíme společné zájmy v Nowe Rudě"

Dne 5. října 2021 jsme měli možnost navštívit naše polské přátele. Do Nové Rudy jeli zástupci Města Broumov a Městské knihovny v Broumově. 
Pracovní setkání proběhlo v rámci projektu ′′ Rozvíjíme společné zájmy ′′, který je spolufinancovaný z evropského a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis, který společně realizujeme.
Výsledkem dnešního jednání bylo podepsání slavnostní dohody o přeshraniční spolupráci Městské knihovny v Nové Rudě a Městské knihovny v Broumově. 

První část návštěvy proběhla v kavárně Biała Lokomotywa, kde nás majitel kavárny hostil lahůdkami z vlastní produkce. Pokračovali jsme návštěvou Městské knihovny v Nowe Rudě, kde jsme se mohli pokochat nově zrekonstruovanými prostory studovny a čítárny.
Moc děkujeme za příjemné setkání.