top of page

Projekty knihovny

Projekt "Tiskařské umění v pohraničí" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Jedná se o projekt z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

xl_20230329141531_2a83a21df25531590cc1aa81d0e6ecc05d7c6940.webp

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pokračování efektivní spolupráce Městských veřejných knihoven v Nové Rudě a Broumově, která byla navázána během realizace mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy pro rozvoj místního pohraničního společenství. Cílem projektu je vytvoření v knihovně v Nové Rudě výstavního prostoru pro realizaci partnerské spolupráce zaměřené na organizaci volného času místního společenství atraktivní formou.

 

V prostorách novorudské knihovny po rekonstrukci vznikne zajímavě uspořádaný výstavní prostor vybavený polygrafickými stroji a zařízením, který bude ilustrovat bohatou historii umění tisku v pohraničí. Projekt ukáže místnímu společenství, že knihovna není pouze místem spojeným s čtením knih, ale místem, kde lze probouzet zájem o staré formy kultury, práce a minulé historie.

 

Název vedoucího partnera a partnerů projektu:

 

Vedoucí partner: Městská knihovna Nová Ruda

Partneři projektu: Město Broumov

 

Hodnota projektu včetně finanční podpory z EU:

 

Celková hodnota projektu: 25 857,00 eur

 

Finanční podpora z EFRR: 20 000,00 eur

Mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" - projekt česko-polské spolupráce s Nowou Rudou

Image2.jpg
Vernisáž a výstava "Toulky Broumovskem"

Česko-polský mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" (Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561) je u konce. Poslední realizovanou aktivitou byla vernisáž a výstava fotografií "Toulky Broumovskem". Vystavené fotografie vzešly z letní fotografické soutěže a výstavu si lze prohlédnout do 11. listopadu 2021 v dětském oddělení Městské knihovny v Broumově. Jedná se o výstavu putovní, takže pokud to nestihnete na české straně, můžete zavítat do knihovny v Nowe Rudě (Miejska biblioteka publiczna w Nowej Rudzie).

Na slavnostní vernisáži v úterý 26. října 2021 proběhlo zároveň ocenění tří fotografů, kteří si odnesli zaslouženou odměnu. Do výběru nejlepších fotografií výstavy jsme zapojili všechny účastníky vernisáže, kdy každý hlasoval pro své tři favority. Vítězi se staly fotografie s nejvyšším počtem hlasů.

 

Pracovní setkání partnerů projektu "Rozvíjíme společné zájmy v Nowe Rudě"

Dne 5. října 2021 jsme měli možnost navštívit naše polské přátele. Do Nové Rudy jeli zástupci Města Broumov a Městské knihovny v Broumově. 
Pracovní setkání proběhlo v rámci projektu ′′ Rozvíjíme společné zájmy ′′, který je spolufinancovaný z evropského a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis, který společně realizujeme.
Výsledkem dnešního jednání bylo podepsání slavnostní dohody o přeshraniční spolupráci Městské knihovny v Nové Rudě a Městské knihovny v Broumově. 

První část návštěvy proběhla v kavárně Biała Lokomotywa, kde nás majitel kavárny hostil lahůdkami z vlastní produkce. Pokračovali jsme návštěvou Městské knihovny v Nowe Rudě, kde jsme se mohli pokochat nově zrekonstruovanými prostory studovny a čítárny.
Moc děkujeme za příjemné setkání.

 

Výtvarný workshop "Vyrob si svou záložku do knihy"

Záložka je nezbytností každého čtenáře. Všichni jich máme nespočet, přesto pořád nějakou hledáme… Druhý z plánovaných výtvarných workshopů "Vyrob si svou záložku do knihy" v rámci mikroprojektu "Rozvíjíme společné zájmy" (Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561) je úspěšně za námi. V sobotu 18. září po obědě bylo v dětském oddělení knihovny živo. Touha vyrobit si magnetickou záložku nebo možná i zvědavost na nově zrekonstruované dětské oddělení, to byly hlavní důvody návštěvy.

Do jednoduchého výtvarného vyrábění se zapojily nejen děti, ale ve většině případů i jejich doprovod - maminky. V příjemné atmosféře vznikla spousta krásných originálních záložek, které určitě budou pro malé čtenáře motivací k četbě.

Knihodpoledne "Po stopách pověstí Broumovska"

Závěrečné dny prázdnin jsme si s dětmi užili na posledním česko-polském Knihodpoledni (aktivita realizovaná v rámci mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy Reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561), tentokrát na téma letní hry "Po stopách pověstí Broumovska".

Deset regionálních pověstí slouží jako deset cílů na výlet po Broumovsku a přilehlém polském příhraničí. V rámci setkání jsme si četli pověsti Panna v Koruně a Znak města Broumova. Ve skupinkách děti plnily úkoly, odpovídaly na připravené otázky k textu, sestavovali puzzle. Všichni už teď mají jasno, že Broumov má ve znaku labuť a nikoliv kachnu či husu.

Čas vyrazit na výlet a zapojit se do hry máte až do 15. října 2021, herní plán a brožurku s pověstmi si vyzvedněte v dětském oddělení Městské knihovny v Broumově. S vyluštěným herním plánem se nezapomeňte zastavit zpět v knihovně pro zaslouženou odměnu ;-). 

Knihodpoledne "Co se skrývá pod zemí"

Ať kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme lesem, je stále co pozorovat. Napadlo vás ale někdy zastavit a podívat se dolů? Co se skrývá pod šedou vrstvou asfaltu? Jaký svět se rozkládá pod krásně zelenou trávou? V pátrání po odpovědi na otázku „Co se skrývá pod zemí“?, nám při česko-polském Knihodpoledni (akce realizovaná v rámci mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy, Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561) pomohlo stejnojmenné krásně ilustrované leporelo v českém i polském vydání. 

Pracovali jsme s bilingvním česko-polským textem, slovní zásobu polských slovíček jsme si hravou formou osvojili díky hře pexetrio. Závěrečné přiřazování předmětů patřících/nepatřících pod zem, zažehlou zajímavou diskuzi a děti prokázaly značné umění obhájit svůj názor.