top of page

Pracovní setkání partnerů projektu Rozvíjíme společné zájmy v Nowe Rudě

Dne 5. října 2021 jsme měli možnost navštívit naše polské přátele. Do Nové Rudy jeli zástupci Města Broumov a Městské knihovny v Broumově.

Pracovní setkání proběhlo v rámci projektu ′′Rozvíjíme společné zájmy′′, který je spolufinancovaný z evropského a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis, který společně realizujeme.

Výsledkem dnešního jednání bylo podepsání slavnostní dohody o přeshraniční spolupráci Městské knihovny v Nové Rudě a Městské knihovny v Broumově.

 

První část návštěvy proběhla v kavárně Biała Lokomotywa, kde nás majitel kavárny hostil lahůdkami z vlastní produkce. Pokračovali jsme návštěvou Městské knihovny v Nowe Rudě, kde jsme se mohli pokochat nově zrekonstruovanými prostory studovny a čítárny.
Moc děkujeme za příjemné setkání.

bottom of page