top of page

Mikroprojekt Dobrý rok - integrace příhraniční komunity (2022)

„Dobrý rok - integrace příhraniční komunity“ (Fond mikroprojektů v programu Interreg VA Glacensis Euroregion) je název mikroprojektu, jehož příjemci jsme se stali v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Česká republika - Polsko 2014 -2020. V rámci projektu plánuje knihovna v Radkowě řadu setkání, výstav, soutěží, animací a vydání publikaci o knihovně.

Cílem projektu je oživit a rozvíjet stávající přeshraniční spolupráci mezi partnery projektu a místními komunitami Radków a Broumov. Všechny akce se budou konat v režimu, který dovoluje situace týkající omezení  spojených s epidemii COVID 19.

bottom of page