top of page

Internetová fotografická soutěž: Mariánské sochy v česko-polském příhraničí

Veřejná knihovna města a obce Radków (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera) vyhlašuje v rámci mikroprojektu Dobrý rok - integrace příhraniční komunity (Reg. č.: CZ.11.4.12/0.0/0.0/16_008/0002549) internetovou fotografickou soutěž Mariánské sochy v česko-polském příhraničí. Cílem soutěže je představení a propagace polské a české sakrální architektury a posilování sousedských vazeb.
 

Soutěž probíhá 15. 9. - 15. 10. 2021. 30 nejlepších soutěžních prací bude vystaveno na výstavě a jejich autoři obdrží upomínkové předměty a diplom.

bottom of page