top of page

Knihodpoledne a výtvarný workshop - další dvě realizované aktivity v rámci mikroprojektu "Rozvíjíme společné zájmy" (Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561) ve zrekonstruovaném dětském oddělení Městská knihovna v Broumově.
 

Při Knihodpoledni se školní družinou (22. června 2021) jsme si četli, jak to bylo s kouzelníkem Magiášem z nedaleké Hejšoviny. Vyzkoušeli jsme si práci s dvojjazyčným (česko-polským) textem formou hry pexetrio a v malovací štafetě děti kreslily samotného kouzelníka.
 

Aktivity zaměřené na výtvarné tvoření jsme v dětském oddělení dosud nerealizovali. Výtvarný workshop "Tašky a batůžky nejen na knížky" (29. června) tak byl prvním pokusem. Jednoduchou výtvarnou technikou (malba fixem + otisk prstu) děti z obyčejných látkových tašek vytvořily originální módní doplňky podle své fantazie.

Knihodpoledne I. a workshop Tašky a batůžky nejen na knížky

bottom of page