top of page

Knihodpoledne Po stopách pověstí Broumovska

Závěrečné dny prázdnin jsme si s dětmi užili na posledním česko-polském Knihodpoledni (aktivita realizovaná v rámci mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy Reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002561), tentokrát na téma letní hry "Po stopách pověstí Broumovska".
 

Deset regionálních pověstí slouží jako deset cílů na výlet po Broumovsku a přilehlém polském příhraničí. V rámci setkání jsme si četli pověsti Panna v Koruně a Znak města Broumova. Ve skupinkách děti plnily úkoly, odpovídaly na připravené otázky k textu, sestavovali puzzle. Všichni už teď mají jasno, že Broumov má ve znaku labuť a nikoliv kachnu či husu.

 

Čas vyrazit na výlet a zapojit se do hry máte až do 15. října 2021, herní plán a brožurku s pověstmi si vyzvedněte v dětském oddělení Městské knihovny v Broumově. S vyluštěným herním plánem se nezapomeňte zastavit zpět v knihovně pro zaslouženou odměnu ;-). 

bottom of page