top of page

Nová knihovna v Broumově bude!

Je rozhodnuto! 2. únor 2024 je pro broumovskou knihovnu dnem radosti. Město Broumov uspělo s žádosti o dotaci z NPO na vybudování nové městské knihovny. Nová knihovna bude v budově na ulici Opočenského 33. Rekonstrukce by se měla začít na začátku letních prázdnin.


Městská knihovna v Broumově bude po rekonstrukci objektu využívat tři nadzemní patra propojená schodištěm i výtahem. Rekonstrukcí a revitalizací budovy vzniknou prostory nejen pro běžnou knihovnickou činnost, ale navíc vznikne významné rozšíření prostoru pro setkávání, rozvoj komunitního a kulturního života, kreativní činnosti, neformální vzdělávání a aktivního trávení volného času. Nové prostory umožní provozovat rozsáhlý soubor doprovodných činností –⁠ přednášky, kreativní dílny, workshopy, kurzy, výstavy, autorská čtení, setkávání místních komunit, vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Prostor dostane řadu nových funkcí a možností využití pro různé cílové skupiny i spolupracující organizace a partnery. Veškeré aktivity budou nově přístupné i hendikepovaným osobám.


V 1. NP bude vytvořen nový bezbariérový vstup, výtah a vstupní hala s orientačním systémem po budově. Místo tady najde i prostor pro propagaci akcí knihovny.

Stávající prostory výdejny jídla pro žáky místních škol budou zachovány i po realizaci projektu. Do objektu budou existovat dva oddělené vstupy – jeden pro knihovnu, druhý pro jídelnu.


Prostory ve 2. NP budou sloužit knihovně, konkrétně zde bude umístěno oddělení pro dospělé čtenáře. Nové prostory umožní vhodné uspořádání knihovního fondu ve volném výběru, ale i přívětivé prostředí pro posezení s knihou, práci na PC, studium či skupinovou práci. Velkým přínosem bude i tzv. „Literární kavárna“, která poslouží jak čtenářům knihovny, tak řadě dalších uživatelů a návštěvníků jako místo pro setkávání, ale i jako místo určené pro organizování menších akcí typu „Literární café“, autorské čtení, besedy se spisovateli atd. Kavárna bude vybavena vhodným nábytkem a moderním automatem na kávu a další horké nápoje. Součástí vybavení tohoto prostoru bude i nabídka časopisů odebíraných knihovnou. 

Dále se zde budou nacházet prostory studovny a čítárny a malé učebny. Všechny tyto prostory bude možné flexibilně používat dle konkrétních požadavků na jednotlivé aktivity. Velkým přínosem bude propojení půjčovny s venkovní terasou, která bude zčásti zastřešená. Prostor terasy bude zpříjemněn zelenou stěnou, vybavená bude pohodlným sedacím nábytkem vhodným pro posezení u kávy, ke čtení, relaxaci, ale i pro konání hudebních či komponovaných pořadů. V tomto patře bude vybudován i prostorný depozitář na knihy s posuvnými regály. Samozřejmostí je adekvátní sociální zařízení, které ve stávající knihovně chybí a zázemí pro úklidový personál. 

 

Ve 3. NP bude umístěno oddělení pro děti a mládež. Celý prostor bude rozdělen do zón a bude vybaven vhodným nábytkem podle potřeb a věku návštěvníků, pro které je zamýšlen. Svoje místo tady budou mít nejmenší děti, školáci i teenageři. Část prostoru bude vyčleněna na pořádání pravidelných programů pro děti a dospívající, které jsou pravidelně pořádány knihovnou. V tomto patře vznikne nově multifunkční sál s kapacitou asi 40 lidí, vybavený prezentační technikou a ozvučením. Sál bude sloužit na různé typy aktivit a bude možné ho přizpůsobit pro účely přednášek, workshopů, konferencí i pro různé kulturní a komunitní aktivity. Přilehlá kuchyňka poslouží k přípravě občerstvení. Vznikne zde i sklad na materiál potřebný pro činnost knihovny, úklidová místnost a potřebné sociální zázemí.


Ve 4. NP budou mít zázemí zaměstnanci knihovny, nicméně podstatná část těchto prostor bude určena k rozvoji a podpoře kreativních činností. Vznikne tady kreativní dílna, sdílená kancelář-klubovna pro zapojené aktéry, zasedací místnost s kuchyňkou pro coworking. Umístění zde bude serverovna a technická místnost.
257 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page