top of page

Setkání organizačního týmu mikroprojektu Rozvíjíme společné zájmy

Po delší době nám epidemiologická situace dovolila sejít se s partnery projektu "Rozvíjíme společné zájmy" z Nowe Rudy. Pracovní schůzka se konala 23. 6. 2021 v broumovském hotelu Veba. Řešili jsme aktuální problémy spojené s probíhajícím projektem, plánovali spolupráci na další programové období. Hosté z Nowe Rudy navštívili i Městskou knihovnu v Broumově, která mohla i díky dotaci a finanční podpoře Města Broumov zrekonstruovat vybavení dětského oddělení. Právě tady se realizují česko-polské aktivity naplánované v projektu.

bottom of page