top of page

Obchodní podmínky
v Městské knihovně v Broumově

Podmínky užití on-line plateb prostřednictví ČSOB platební prány na portálu: https://katalog.knihovnabroumov.net

 

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Městská knihovna v Broumově

Mírové náměstí 52

550 01 Broumov

+420 731 683 149

vedouci@knihovnabroumov.net

 

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím Platební brány ČSOB v knihovním katalogu katalog.knihovnabroumov.net Městské knihovny v Broumově, organizační složky Města Broumov a vymezují a upřesňují práva a povinnosti knihovny a jejího uživatele. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK).

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách knihovny. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

 

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu.

 

Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poskytovatel platební brány

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

bottom of page