top of page

Mikroprojekt "Rozvíjíme společné zájmy" - projekt česko-polské spolupráce s Nowou Rudou (2021)

Městská knihovna v Broumově se zapojila do projektu spolupráce s Nowou Rudou​.

Cílem tohoto mikroprojektu je rozvoj česko - polské spolupráce ve volnočasové oblasti, a to zejména na úrovni místních městských knihoven.
 

V dnešním technickém světě tráví děti a mládež přemíru času u počítačových obrazovek. Cílem je nabídnout jim jinou alternativu využití svého volného času. Časem stráveným společnou hrou, kooperací, osobním kontaktem a spoluprací v týmu obohatíme jejich životy o společně tvořené zážitky. Do aktivit koordinovaných org. složkou Kultura a infocentrum se zapojí vedle Městské knihovny v Broumově také Základní umělecká škola. O naší spolupráci vyšel také článek v Broumovských novinách.


 

 

 

A jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Nejdříve vybavíme dětské oddělení Městské knihovny v Broumově novým nábytkem a upravíme dispozici současných prostor tak, abychom lépe využili celý prostor. Během celého roku pak uspořádáme zajímavé akce pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež, na své si přijdou ale i dospělí.
 

Aktivity, které jsme v rámci projektu v knihovně realizovali:
 


 

bottom of page